GERIATRICKÉ  CENTRUM

Týniště nad Orlicí

Kontakt

Geriatrické centrum
Turkova 785
Týniště nad Orlicí
517 21

 

tel.: 494 371 380

tel.: 494 372 290

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DA logo ZPDA design 2

Veřejný závazek - pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

účinnost od 1. 7. 2020

I.

Tento Vnitřní závazek je strategický vnitř­ní před­pi­s Geriatrického centra. Vymezuje závazek GC vůči veřejnosti v poskytování sociálních služeb. Veřejný závazek je závazný pro všechny zaměstnance Geriatrického centra bez rozdílu postavení.

II. Úvodní ustanovení

Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí je příspěvkovou organizací Města Týniště nad Orlicí. Činnost Geriatrického centra (dále jen GC) vychází ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

III. Vize Geriatrického centra

Sociální služby budou i nadále odborné, kvalitní, materiálně zabezpečené a poskytované kvalifikovanými zaměstnanci ve spolupráci s místními institucemi a návaznými službami.

IV. Pečovatelská služba

Pečovatelské služby jsou zajišťovány denně (včetně dnů pracovního volna) od 7,00 hodin do 20,00 hodin. Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány v domluveném čase v domácnostech klientů. Ambulantní pečovatelské služby, tj. vykoupání mimo domov klienta, jsou zajištěny v prostorách Geriatrického centra. Okamžitá kapacita terénních služeb je 5 klientů, okamžitá kapacita ambulantních služeb je 1 klient.

Pečovatelská služba zahájí svoji činnost až po uzavření smlouvy o poskytování pečovatelských služeb.

V. Poslání pečovatelské služb

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní služby, zajišťovat podporu nebo pomoc seniorům a osobám zdravotně postiženým, kteří nejsou schopni sami zvládat péči o vlastní osobu či domácnost a umožnit jim tak, co nejdéle zůstat doma a zachovat si vlastní životní styl

VI. Zásady (hodnoty), na jejichž základě poskytujeme sociální služby

 1. Individuální přístup ke klientům
 2. Respektování a dodržování lidských práv a svobod
 3. Podpora soběstačnosti a samostatnosti

VII. Cílové skupiny pečovatelské služby (komu je služba určena)

 1. Osoby se zdravotním postižením od 27 let, senioři od 65 let, u kterých došlo ke snížení či ztrátě soběstačnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost, ale postačují jim prozatím tyto služby.
 1. Osoby žijící v Týništi nad Orlicí a spádových obcích (Petrovice, Rašovice, Křivice, Štěpánovsko) a dále v obcích Albrechtice n. Orlicí, Lípa n. Orlicí, Nová Ves, Žďár nad Orlicí, Čermná nad Orlicí, které mají uzavřenou Smlouvu o zajišťování a poskytování pečovatelské služby.

 VIII. Cíle pečovatelské služby

 1. Uživatelům jsou poskytovány odborné sociální služby vycházející z jejich přání, potřeb a schopností
 2. Uživatelé jsou službou podporováni v soběstačnosti
 3. Při péči o uživatele služba spolupracuje s pečujícími osobami
 4. Veškerá péče je klientům poskytována pracovníky, kteří se průběžně vzdělávají tak, aby vyhověli potřebám klientů

IX. Důvody k odmítnutí poskytování pečovatelské služby

 1. zájemci, který nespadá do cílové skupiny námi poskytovaných služeb,
 2. překročení možné kapacity organizace,
 3. zájemci, jehož zdravotní stav vyžaduje odbornou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 4. zájemci, který není z Týniště nad Orlicí, spádových obcí a z obcí, které mají s Geriatrickým centrem uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb.

Geriatrické centrum je zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Kostelec nad Orlicí.

Právě přítomno: 4 hosté a žádný člen