GERIATRICKÉ  CENTRUM

Týniště nad Orlicí

Kontakt

Geriatrické centrum
Turkova 785
Týniště nad Orlicí
517 21

 

tel.: 494 371 380

tel.: 494 372 290

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DA logo ZPDA design 2

Přihlášení

Domov pro seniory

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby, trvalou podporu a pomoc seniorům, což již nemůže být zajištěno v jejich přirozeném prostředí i přes veškerou pomoc rodiny a terénních služeb. Služba podporuje uživatele této služby v udržení si co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti, tak, aby měli možnost zůstat co nejdéle o svém životě rozhodujícími lidmi.
 
Poskytujeme odbornou sociální službu, která vychází z individuálních potřeb, možností klienta a potřebné podpory jeho soběstačnosti. Dodržujeme platné zákony a předpisy. Službu zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci, kteří respektují jedinečnost každého klienta, jeho práva a svobody. Snažíme se o aktivní využívání volného času uživatelů. V maximální možné míře podporujeme rodiny, které mají zájem o své blízké.

Služby v domově pro seniory mohou využívat

• senioři od 65 let věku, kteří nemají dostatek fyzických a psychických sil, potřebují trvalou podporu a pomoc druhé osoby
• přednostně jsou přijímáni senioři z Týniště nad Orlicí a spádových obcí (Křivice, Rašovice, Petrovice, Štěpánovsko), v případě naplnění potřeb Týniště nad Orlicí, přijímáme osoby i z jiných regionů

Kde a kdy služby v domově pro seniory poskytujeme

• služby v domově pro seniory jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně v budově Geriatrického centra, Turkova čp. 785, Týniště nad Orlicí

• kapacita domova pro seniory je 41 lůžek

Zajištění úkonů při poskytovámí sociálních služeb v domově pro seniory

V domově pro seniory zajišťujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích. Ubytování zahrnuje úklid, topení, spotřebu teplé a studené vody, elektrické energie, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení, žehlení, údržbu. Nemáme k dispozici pokoje pro manželské páry, toto lze zajistit pouze v případě uvolnění celého pokoje.

Stravovací služby zajišťuje stravovací firma, která má sídlo u nás v zařízení. Vaří se zde strava normální, dieta diabetická, neslaná, žlučníková a je zde možnost i další úpravy stravy (mletá a mixovaná strava). Stravování je v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav strávníků.

Poskytujeme potřebnou zdravotní a sociální péči (tj. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí).

Cena za úkony poskytované v domově pro seniory

Úhradu za pobyt v domově pro seniory lze rozdělit na úhradu za ubytování, poskytnutou stravu a poskytovanou péči.

Výše úhrady za pobyt a stravu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s platným „Ceníkem úhrad za úkony poskytované v domově pro seniory“ schváleném Radou města.

Úhrada za poskytovanou péči se stanoví za kalendářní měsíc v částce přiznaného příspěvku na péči (PNP), dle stupně závislosti na pomoci další osoby. Tento podle § 73 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách náleží poskytovateli sociálních služeb, tj. v tomto případě Geriatrickému centru Týniště nad Orlicí.

Co musí zájemce udělat, chce-li využívat služby v domově pro seniory
 
Zájemce o služby v domově pro seniory si musí podat písemnou žádost v Geriatrickém centru Týniště nad Orlicí. Formulář žádosti a veškeré informace poskytne zájemci vedoucí sociální pracovnice Bc. Petra Šimečková, tel. 494 371 380, 494 372 290 nebo mobil 736 609 548 (do 15 hodin), e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a dále jsou k dispozici ke stažení na našich internetových stránkách www.gc-tyniste.cz. Při naplněné kapacitě je žádost zařazena do evidence žádostí. V případě uvolnění místa je vybrán nový uživatel této služby na základě sociálního šetření.

Důvody k odmítnutí poskytování služeb v domově pro seniory

• zájemci, který nespadá do cílové skupiny pro tento typ služby,
• překročení možné kapacity organizace,
• zájemci, jehož potřeby nevyžadují trvalou pomoc druhé osoby a je schopen za pomoci,
v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
• zájemci, kterému není doporučeno soužití v kolektivu a v otevřeném zařízení,
• zájemci, jehož zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Důvody k ukončení poskytování služeb v domově pro seniory

S uživatelem může být ukončeno poskytování služeb v domově pro seniory z níže uvedených důvodů:

• jestliže uživatel porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy (např. nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby),
- nedodržování pravidel občanského soužití ve vztahu k ostatním osobám a zaměstnancům poskytovatele,
• uživatel již nenaplňuje kritéria cílové skupiny pro poskytování služeb v domově pro seniory (tj. dojde k naplnění osobního cíle uživatele a uživatel je natolik soběstačný, že poskytování služeb v domově pro seniory již nepotřebuje).

Pokud není uživatel spokojen s kvalitou nebo způsobem poskytované služby je oprávněn si stěžovat ústně nebo písemně. Pravidla pro příjem a vyřizování stížností jsou předány uživateli při podepsání smlouvy, dále jsou k dispozici na našich webových stránkách a také jsou umístěny na informačních tabulích v Geriatrickém centru.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Právě přítomno: 64 hostů a žádný člen